May-Li Khoe is a designer, dancer, engineer, and DJ — an interdisciplinary artist-designer who’s spent her career at Apple, Khan Academy, and more. She invents new ways for to humans to interact with machines by blending prototyping with cultural practices, bright colors, and glitter.

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Notion. Innehållet i podden är skapat av Notion och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.