Patty Hester starts her care with Dr. Fata, but quickly realizes something is wrong. She’s not the only one.

Support us by supporting our sponsors!

Simplisafe - Visit Simplisafe.com/DOCTOR for a free security camera, plus a 60 day risk-free trial with any new system order.

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Wondery. Innehållet i podden är skapat av Wondery och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.