پادکست فارسی ناوکست / Navcast
پادکست فارسی ناوکست / Navcast

پادکست فارسی ناوکست / Navcast

برای درک هویت انسان، در هر قسمت پادکست به موضوعی میپردازیم که شناخت ما رو از خودمون و اتفاقات اطرافمون رو گسترش بده.

انسان شناسی (مردم شناسی)، انسان شناسی اجتماعی، انسان شناسی فرهنگی، انسان شناسی زبانی

Antal avsnitt: 34

Senaste avsnittet:

En podcast av: Roshan Abady