In this episode, Phil and Roy have a discussion with Armen Keuylian of HerpTime. We cover a lot of ground in this one, but topics include anoles, problems of scale in the captive propagation of reptiles, building large enclosures, and much more!

SHOW NOTES: https://www.animalsathomenetwork.com/6-armen-keuylian/

HerpTime: www.HerpTime.com

Support, Subscribe  & Follow:

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Dillon Perron, et al.. Innehållet i podden är skapat av Dillon Perron, et al. och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.