We talk to Jane about her latest novel, Tell Me A Secret, a tense novel about female friendship and the difficulties of navigating promotions.

Contributors

Ruth Gaukrodger

Jane Fallon

Rachel Burge

Books mentioned

Tell Me A Secret by Jane Fallon

Three Hours by Rosamund Lupton

White Out by Gabriel Dylan

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Metro. Innehållet i podden är skapat av Metro och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.