The !teb extension displays a formatted view of the information in the thread environment block (TEB). The TEB contains information such as the Stack Memory Limits and Last Error/Status Codes.

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Microsoft. Innehållet i podden är skapat av Microsoft och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.