The !peb extension displays a formatted view of the information in the process environment block (PEB). The PEB contains information such as Process Name, Module List, Environment Variables, Command Line, and many more process level things.

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Microsoft. Innehållet i podden är skapat av Microsoft och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.