Degenerative changes of the spine: one of the most common indications for MRI. Wende Gibbs discusses unusual disc pathology and Ross Frederick describes common and uncommon pathology of the facet joints.  Practical topics and important considerations in evaluating imaging of the lumbar spine! 

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Radiological Society of North America (RSNA). Innehållet i podden är skapat av Radiological Society of North America (RSNA) och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.