In this episode Sat Devbir and I discuss neuropathways, crystals, and the spiritual journey! 

Join us as we dive deep in these explorations with Sat Devbir - Master of Reiki, Kundalini teacher, and energy healer (and my teacher) here in Los Angeles, California.

Enjoy! Share if you enjoyed so others may benefit too!

You can find Sat Devbir online at https://www.instagram.com/satdevbir/


Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör ASPASIA. Innehållet i podden är skapat av ASPASIA och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.