Star Wars Comics Ep 399: Star Wars #23, Abrupt Reunions & Endings - This week we talk about the main Star Wars book with the release of Star Wars #23

 

Show Links:

Instagram: instagram.com/weirdsciencecomic (@weirdsciencecomic)

Email: [email protected]

Marvel Comics Website: Weirdsciencemarvelcomics.com

Youtube Channel - Weird Science Comics 

DC Comics Podcast - Weird Science DC Comics Podcast

Manga Podcast - Weird Science Manga Podcast

Patreon: Patreon.com/weirdscience

This week's Marvel Comics Patreon Spotlight: Ben Reilly: Spider-Man #4 & Spider-Man 2099: Exodus Alpha

 

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Marvel Comics, x-men, marvel,Comic Books, Comics, Star Wars, Spider-Man, Avengers, Iron Man. Innehållet i podden är skapat av Marvel Comics, x-men, marvel,Comic Books, Comics, Star Wars, Spider-Man, Avengers, Iron Man och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.