شناخت موسیقی دستگاهی ایران

شناخت موسیقی دستگاهی ایران

از فواید بازگشت لطفی در سال ۸۵ از آمریکا به ایران برنامه‌هایی بود که برای رادیو فرهنگ و جهت آموزش عمومی موسیقی دستگاهی ایران ساخت

. بایگانی این پادکستها را در اینجا میتوانید به دست آورید

تمامی این ۵۹ قسمت از کانال تلگرام "نقد خیال" گرفته شده اند و من صرفا اینجا آپلودشون کردم.

@naghdehaal

Antal avsnitt: 59

Senaste avsnittet:

En podcast av: Mohammad Hossein Salari

Webb:

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Mohammad Hossein Salari. Innehållet i podden är skapat av Mohammad Hossein Salari och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.