Logistik och Supply Chain

Hållbara godstransporter är en avgörande faktor för att kunna uppnå samhällets

högt ställda klimatmål och för att möte konsumenternas och kundernas förväntningar.

I det här avsnittet av Logistik & Supply Chain fördjupar vi oss i hur transporterna kan bli mer hållbara här och nu bland annat genom bättre planering, effektiva IT-stöd, smartare ruttplanering och optimering, genomtänkta val av transportslag och leveranstjänster och en optimering av fyllnadsgrader och returtransporter.

Deltagare i samtalet är:

Maria Huge Brodin, professor i miljölogistik, Linköpings universitet

Lars Persson, nordisk försäljningschef på Descartes Systems

Magnus Swahn, verksamhetsansvarig för Nätverket för Transport och Miljö (NTM)

Sofia Leffler Moberg. Hållbarhetschef på PostNord.

Samtalet leds av Stefan Karlöf, Supply Chain Effect.

Avsnittet sponsras av Descartes Systemes.

Logistik & Supply Chain produceras av PostNord och Supply Chain Effect.

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör PostNord Sverige & Supply Chain Effect. Innehållet i podden är skapat av PostNord Sverige & Supply Chain Effect och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.