Logistik och Supply Chain

Omnikanal är ett populärt marknadsföringsbegrepp som syftar på ambitionen att utifrån kundperspektivet skapa en sömlös kundupplevelse. Det innebär att kunden ska få en likadan upplevelse och erbjudande oavsett i vilken kanal som kunden köper – i fysisk butik eller e-handel via dator, smart phone eller padda. Omnikanallogistik är mot den bakgrunden det sätt på vilket varuförsörjningsprocesserna utvecklas så att kunden verkligen får denna sömlösa upplevelse. För att lyckas behöver logistiken bli en del av kunderbjudandet på ett annat sätt än vid traditionell handel. Här måste försäljning och logistik ha en djupare dialog och samverkan än vid traditionell detaljhandel. Och alla olika flöden måste ha en hög grad av visibilitet för att visionen om omnikanal ska uppnås. Deltagare i samtalet är Jenny Vesterlund, Logistikchef e-handel Kicks, Fredrik Eng Larsson, bitr. professor i Operations Management, Stockholms Universitet, Jörgen Olsson, konsult, Supply Chain Excellence, PostNord. Samtalet leds av Stefan Karlöf, chefredaktör för tidningen Supply Chain Effect.

Avsnittet är producerat av Markus Trautmann, PostNord i samarbete med produktionsbolaget Filt och Stefan Karlöf, Supply Chain Effect. Podcasten Logistik & Supply chain är ett samarbete mellan PostNord och Supply Chain Effect.

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör PostNord Sverige & Supply Chain Effect. Innehållet i podden är skapat av PostNord Sverige & Supply Chain Effect och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.