Behind the Bastards

Robert is joined again by Michael Swaim and Abe Epperson to continue to discuss the end of L. Ron Hubbard's life. 

Learn more about your ad-choices at https://news.iheart.com/podcast-advertisers

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör iHeartRadio. Innehållet i podden är skapat av iHeartRadio och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.