Behind the Bastards

Robert is joined by Katy Stoll and Cody Johnston for a reading of Chapter Seven of Robert's. 'The War on Everyone.

Learn more about your ad-choices at https://news.iheart.com/podcast-advertisers

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör iHeartRadio. Innehållet i podden är skapat av iHeartRadio och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.