You can beat the hell out of your wife or girlfriend and be just fine in the NFL, but use forbidden words or say mean things about Joe Biden a decade ago and you'll be out on your ass.

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Derek Hunter. Innehållet i podden är skapat av Derek Hunter och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.