Begrepet for diagnosen Spesifikke språkvansker (SSV) er skrotet til fordel for begrepet Utviklingsmessige språkforstyrrelser - som forkortes DLD etter det engelske begrepet Developmental Languange Disorder.

Rita Lie og Guro Bergseth tar en prat om bakgrunnen for endringen og hva dette egentlig vil bety for både de med diagnosen, og apparatet rundt som skal oppdage og tilrettelegge på best mulig måte.

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Dysleksi Norge. Innehållet i podden är skapat av Dysleksi Norge och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.