Happy New Year! I’ve got a feeling that 2023 is going to be an amazing year. Can you feel that? I can. Got any resolutions for the new year? I’ll share some of mine, talk about motivation (popular topic), and some other stuff. Enjoy. The post Photography Matters Ep 104 – Happy New Year, Resolutions, Motivation & Bowling appeared first on Photography Matters.

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Ted A Vieira. Innehållet i podden är skapat av Ted A Vieira och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.