How did hackers steal the *best* info on 145 million Americans? How did Equifax let them?

Get into the details with the guys who (literally) wrote the report on the worst breach ever.

See omnystudio.com/listener for privacy information.

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Carbonite | Midroll | Spoke Media. Innehållet i podden är skapat av Carbonite | Midroll | Spoke Media och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.