This week we’re joined by comedian Vix Leyton who shares her experience overcoming a fear of public speaking. We also have a brilliant conversation about body image pressures and the demonising of food.

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Bobby Temps. Innehållet i podden är skapat av Bobby Temps och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.