Slumpens Hjältar
Bonus: Carin Götblad om modiga medborgare och värdet  av civilkurage
Avsnitt

Bonus: Carin Götblad om modiga medborgare och värdet av civilkurage

Visste du att tillit är grundläggande för civilkuraget i samhället? Det som man kanske inte tänker på varje dag är att det finns flera stora trender i samhället som är negativa för tilliten – bland annat fake news, ökade ekonomiska klyftor och polarisering. Och hur går det då med civilkuraget på sikt?

Carin Götblad har ett genuint intresse för civilkurage. Och jag nyfiken på hennes åsikt - behöver vi bättre struktur och tydliga nationella planer för att säkerställa ett starkt civ