Dating can be intense as it is, but when you have a mental health issue, you can feel like there are so many barriers up preventing you from getting on the dating scence. I'm this episode I'll talk about how ways to overcome them.

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Anne Bona. Innehållet i podden är skapat av Anne Bona och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.