This week, on React Podcast, We sit with Paul Henschel and talk animation.

Paul is the creator of React-spring a library for animating UI based on spring physics.

We talk about the library's origin, its future, and how to create lasting beauty on the web.

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Michael Chan. Innehållet i podden är skapat av Michael Chan och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.