Spinning your wheels? There's a reason that you are full steam ahead with no results.

Today's Practice Tactics show how taking a step back can set you free.

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Lee Anderson. Innehållet i podden är skapat av Lee Anderson och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.