Vladimir Putin: Modern day czar, KGB man, billionaire, reformer, autocrat. In part 1, we examine his rise to power.

This is an updated version with a new introduction and a few minor additions.

Thank you to our sponsor, CopyThat. Take your writing to the next level. Go to TryCopyThat.com and use code TakeOver for $20 off.

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Ben Wilson. Innehållet i podden är skapat av Ben Wilson och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.