An interview with Dr. John Turner, professor at George Mason University and biographer of Brigham Young, about his legacy, what made him so special, and more.

If you are looking to sell a company, check out Tiny.com.

If you are looking to start a podcast, check out PodRamp.io.

Link:

Brigham Young Pioneer Prophet

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Ben Wilson. Innehållet i podden är skapat av Ben Wilson och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.