Cmake.

The demo Cmake script from this episode is :

cmake_minimum_required(VERSION 3.10)

project(World VERSION 1.0)

add_executable(World world.c)

file(COPY assets DESTINATION "${CMAKE_CURRENT_BINARY_DIR}")

target_include_directories(World PUBLIC "${PROJECT_BINARY_DIR}")

install(TARGETS World)

install(DIRECTORY assets/ TYPE DATA)

shasum -a256=74c789099ac52449393ca61624c1116a29e2ef2e48e84a8a7639dac64d0329a4

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Klaatu. Innehållet i podden är skapat av Klaatu och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.