**ccache** and **clisp** from the **d** software series of Slackware.

Here is a quick and simple dice roller script done in Lisp:

#!/usr/bin/clisp

(defun roller (num)

(pprint (random (parse-integer (nth 0 num))))

)

(setf userput *args*)

(setf *random-state* (make-random-state t))

(roller userput)

shasum -a256=13af6b502be14e19e4c2eac15fbb4a8ad6f5967d85374740b6db91a70d152082

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Klaatu. Innehållet i podden är skapat av Klaatu och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.