Today we cover a prolific duo of robbers that pulled off numerous huge payout heists in the 80s. We're talking over a million for a bank robbery! That is unheard of in the heist world. Find out how they did it on this episode.

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Matt And Sie. Innehållet i podden är skapat av Matt And Sie och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.