Technology Leader Patrick Ward talks about the importance of investing in your team - especially the developers who build those amazing apps - they're vitally important and need to feel the love.

And as Patrick explains - it's so easy to do it right....

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Kris Kelly. Innehållet i podden är skapat av Kris Kelly och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.