Atlanta Monster

Payne interviews acclaimed criminal profiler John Douglas about his work on Atlanta's Missing & Murdered case. Plus, a case update— the current mayor reopens the Atlanta Child Murders for further investigation.

Learn more about your ad-choices at https://news.iheart.com/podcast-advertisers

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör iHeartRadio & Tenderfoot TV. Innehållet i podden är skapat av iHeartRadio & Tenderfoot TV och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.

Populärt på poddtoppen just nu