Hur många medarbetare kan en chef ha? Hur ser chefers avtal ut? Och vad innebär det när chefer jobbar 1-2 timmar övertid varje dag? I veckans avsnitt samtalar Akademikerförbundet SSR:s chefsstrateg Hanna Broberg med kollegorna Arvid Vikman, enhetschef och ansvarig för förbundets chefsverksamhet, och chefsförhandlaren Helena Nicklasson om den årliga chefsundersökningen.

Totalt har 1139 chefer i alla delar av landet, från olika verksamheter och olika samhällssektorer svarat på frågor om sin vardag. Hälften av cheferna arbetar inom socialt arbete, hälften arbetar i kommun. Drygt 70 procent är kvinnor. Den stora gruppen, över 60 procent, är första linjens chefer.

90 procent av cheferna är nöjda med sitt chefsuppdrag och skulle rekommendera andra att bli chef, men många arbetar övertid, har osäkra anställningar och har blivit utsatta för hot, våld och trakasserier. I podden diskuteras vad som händer när en chef drabbas och vilket stöd som chefer behöver.

Se fyra filmer om hot och våld och ta del av material i hur denna typ av problem kan hanteras här: https://akademssr.se/hotochvald.

Programledare: Hanna Broberg. Producent: Sanna Rundqvist.

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Svensk Chefsförening. Innehållet i podden är skapat av Svensk Chefsförening och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.