Chefspodden
Human Resource betydelse för arbetsmiljöarbetet
Avsnitt

Human Resource betydelse för arbetsmiljöarbetet

I Chefspodden berättar Lisa Schmidt, forskare och arbetsmiljöspecialist, om vad studien ”HR & SAM. Human Resource-funktionens betydelse för det systematiska arbetsmiljöarbetet i kommuner och landsting/regioner” fann för resultat. Det blir också ett mer allmänt samtal om arbetsmiljö, delegering, samverkansavtal och vikten av kunskap.

Det finns en skillnad i hur det systematiska arbetsmiljöarbetet bör bedrivas enligt arbetsmiljölagen och dess föreskrifter och hur arbetsmiljöarbetet bedrivs i praktiken på våra företag och organisationer. I lagstiftningen är det chefer, skyddsombud och medarbetare som är aktörer medan HR-funktionen i en organisation lämnas utanför. I praktiken är dock HR-funktionen ofta en operativ i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Vad det kan få för konsekvenser har Lisa Schmidt, forskare och arbetsmiljöspecialist, studerat tillsammans med sina kollegor Johan Sjöström och Helena Strehlenert. Välkommen att lyssna!

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Svensk Chefsförening. Innehållet i podden är skapat av Svensk Chefsförening och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.

Populärt på poddtoppen just nu