Grunda sunda vanor. Hur går det till? Hur blir det ett bra samtal på BVC?

Barnhälsovårdspskykolog Malin Bergström pratar om det barncentrerade hälsosamtalet på BVC med två gäster:

Mariette "Jet" Derwig, barnhälsovårds-överläkare i Region Skåne och doktorand vid Lunds universitet

Linda Håkansson, diskriktsköterska och barnhälsovårdssamordnare i Region Blekinge.

Här kan du se bildmaterialet som dom pratar om i podden:

Rikshandboken Barnhälsovård: "Grunda sunda vanor - pedagogiskt bildmaterial"

Special Guests: Linda Håkansson and Mariette Derwig.

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Region Stockholm. Innehållet i podden är skapat av Region Stockholm och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.