Alla vuxna behöver kunna läsa och skriva för att leva ett funktionellt liv. Men vilka texter möter eleven i vardagen och samhället? Vad har eleven för faktiska behov av att kunna läsa och skriva? Hur överensstämmer det med vad sfi-lärare lär ut?

Gäst: fil. dr Jenny Rosén, Institutionen för språkdidaktik, Stockholms universitet.

Fortsätt diskussionen på Facebook-sidan: På ren svenska.

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Gothia Fortbildning, förlag och konferensarrangör inom bl.a. sfi. Innehållet i podden är skapat av Gothia Fortbildning, förlag och konferensarrangör inom bl.a. sfi och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.