Försvarsmaktsrådspodden

I första avsnittet medverkar överste Mats Klintäng, chef för Försvarsmaktens Totalförsvarsfunktion, Tommy Åkesson, huvudsekreterare i Försvarsberedningen, Bengt Alexandersson, chef Militärregion Väst, och

Leif Walterum, kommunalråd i Skövde.

Intervjuerna i Försvarsmaktsrådspodden genomförs av Annika Nordgren Christensen, som är försvarspolitisk expert och moderator under Försvarskonferens 2018.