Slut med forbudt
Avsnitt

#18 “Enten styrker du normerne, eller også bekæmper du dem.” Da kampen mod stigmatisering blev til tykaktivistisk tyranni

Vi har taget et langt tilløb til denne episode. Og det er der en god grund til: der er mange følelser på spil om vores ord skal vælges med omhu. Det har vi efter bedste evne forsøgt i denne kritik af nogle fremtrædende stemmer indenfor det tykaktivistiske segment. 

Det er vigtigt at understrege, at dette ikke er en kritik af tykaktivismen som overordnede bevægelse, men derimod en kritik af en gruppering indenfor den. En gruppering som i stigende grad er begyndt at udtrykke sig i absolutter og fornægte nuancer. 

I episoden diskuterer vi:

  • Den udbredte stigmatisering mod tykke mennesker
  • Fordomme og antagelser om tykke mennesker
  • Hvad videskaben siger om årsager til fedme
  • “Enten er du med os eller imod os"-mentalitet
  • Sort/hvid-tænkning indenfor visse dele af tykaktivismen 
  • Når nuancer bliver fjenden
  • Dobbeltheden i den måde visser personer i det tykaktivistiske miljø reagerer og agerer på når de møder med kritik
  • Mobbelignende tendenser i det tykaktivistiske miljø
  • Herskerteknikker og manipulation
  • Gatekeeping

Og langt mere.

Vi håber I tager godt imod denne snak; vi har brugt lang tid på at overveje hvordan vi skulle gå til denne sag og resultatet blev denne podcast. 

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Morten Svane & Morten Elsøe. Innehållet i podden är skapat av Morten Svane & Morten Elsøe och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.