MOD-podden - en podcast om organdonation

I veckans avsnitt träffar vi Stefan Ström i egenskap av medicinskt ansvarig för DCD-projektet i Sverige.

Just nu genomförs en pilot vid sex av landets sjukhus med mål att kunna utöka kriterierna för vem som får möjlighet att donera sina organ i Sverige. Om vi inför DCD på nationell nivå i Sverige menar Stefan att vi kommer kunna öka antalet donatorer med upp till 40 %.

Lyssna på veckans avsnitt för att höra Stefan berätta om DCD-projektet, deras långsiktiga mål och inte minst hur det gått under pilotens första två månader.