The gang discovers the true identity of The Garden Snake, and learn that they've come to the attention of some powerful people.

[Content Warning: Old Bullies, New Friends, Family Drama]

Bonus Content: https://www.patreon.com/spoutlore

Discord Community: https://discord.gg/6cAQxeQM2t

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Spout Lore. Innehållet i podden är skapat av Spout Lore och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.