Movie Crush

Adam Pranica is one third of the Friendly Fire podcast, and one of Chuck's pals. They sat down to talk about the classic and criminally underseen first film from Paul Thomas Anderson, Hard Eight.

Learn more about your ad-choices at https://news.iheart.com/podcast-advertisers

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör iHeartRadio. Innehållet i podden är skapat av iHeartRadio och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.