Vad är ett trauma egentligen?

Och hur kommer det sig att vissa individer påverkas väldigt starkt av händelser i omgivningen, och vissa verkar klara hur mycket som helst?

Att ha ett traumaperspektiv innebär för mig att se hela människan. Helheten. Att erkänna att vi har en historia och att vi påverkas av den. Att förstå, att vi skapar vår omvärld utifrån hur vi lär oss att förstå den. Att vår kropp och vårt sinne hänger ihop, och att både kroppen och sinnet gör allt den kan för att anpassa sig efter världen vi lever - eller tror - att vi lever i.

Det här är ett av flera avsnitt jag kommer ägna åt att fokusera på trauma. Vi får dom mest fundamentala kunskaperna om vad som händer i en hjärna och i en kropp som utsätts för trauma. Vi pratar nervsystem, reglering, skyddsfaktorer och riskfaktorer. Också självklart lite somatic experience och spiritualitet. Jag träffar neurobiologen och barnpsykiatern Esther van de Wall för ett samtal om trauma.

Mer om Esther och hennes mottagning kan du läsa här:

https://www.estar-se.com

Avsnittet är sponsrat av Yogobe.com

https://yogobe.com/se/

Yogadoktorns swish

123 21 42 883

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Elin Sandberg. Innehållet i podden är skapat av Elin Sandberg och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.