String your bow, fletch an arrow, and join writers Jeff Garvin and Dan Zarzana as they use Joseph Campbell’s Hero's Journey framework to deconstruct Kevin Reynolds’s 1991 blockbuster ROBIN HOOD: PRINCE OF THIEVES. 

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Jeff Garvin and Dan Zarzana. Innehållet i podden är skapat av Jeff Garvin and Dan Zarzana och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.