Vi har snakka med leiarane ved to sjukeheimar i Bergen. Det eine, Metodisthjemmet, har hatt mange korona-dødsfall, medan Slettebakken menighets eldresenter ikkje har hatt viruset på institusjonen, men vore i høgste alarmberedskap heilt sidan mars.

Vi snakker med dei om trusselsituasjonen, smittevern og beredskap, og om dei tilsette sine utfordringar, samt bebuarane sine reaksjonar.

Vi er også innom forholdet til andre institusjonar og kommunale etatar i denne tida, og om leiarara sin omsorg for personale og eigenomsorg.

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör RVTS Vest. Innehållet i podden är skapat av RVTS Vest och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.