The Extramilest Podcast

In the past few years I have heard a lot more athletes talk about MAF Training, both in positive and negative ways. 

There are a lot of misconceptions about MAF training so I'm addressing 10 common ones I hear in today's podcast.

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Floris Gierman. Innehållet i podden är skapat av Floris Gierman och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.