Nordea Sparpepp
Träna ditt sparande och dig själv för klimatet
Avsnitt

Träna ditt sparande och dig själv för klimatet

I veckans avsnitt startar vi igång Sparpepp för höstterminen men vi väljer att lämna studion i sändning (lyssna på avsnittet för att veta varför).

Lev i nuet och ta ansvar för din framtid. Hör hur Erica och Daniel tänker agera på kort och lång sikt för en hållbar närmiljö och omvärld.

Vi får tips från Håll Sverige Rent och Plogga (plocka skräp och jogga). Som alltid poängterar vi att det ska vara kul att spara. Vi sätter även upp peppande sparmål och pratar om varför det är viktigt att fira delmål.

Programledare: Daniel Fagerström och Erica Papagiannopoulou.

Medverkande gäster: Erik Ahlström, grundare av Plogga och Johanna Ragnartz VD/kommunikationschef för Håll Sverige Rent.

Börja spara: https://www.nordea.se/privat/produkter/spara-investera/investeringar/nora.html?cid=6503867702

Ansvarsfriskrivning:

Samtliga omdömen och prognoser i denna podcast har, oavsett källa, gjorts i god tro, är eventuellt endast korrekta vid den tidpunkt då podcasten offentliggörs och kan ändras utan förvarning. Podcastens innehåll har sammanställts av Nordea och ger endast allmän information, vilken inte är avsedd att ligga till grund för något placeringsbeslut. Innehållet ska inte betraktas som personlig rekommendation om vissa finansiella instrument eller strategier och innehåller alltså inte några individuellt anpassade investeringsråd. Inte heller tar den hänsyn till den enskilda placerarens ekonomi, befintliga innehav eller skulder, kunskaper om och erfarenhet av placeringar, placeringarnas syfte och tidshorisont eller riskprofil och preferenser. Placeraren måste själv avgöra en placerings lämplighet utifrån den egna ekonomin, sin skattesituation och de egna placeringsmålen. Placeraren står själv för förlustrisken. Innan lyssnaren fattar beslut baserat på någon information i denna podcast rekommenderar vi att han eller hon kontaktar en finansiell rådgivare.

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Nordea Sparpepp. Innehållet i podden är skapat av Nordea Sparpepp och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.

Populärt på poddtoppen just nu