Nordea Sparpepp

Vi möter Björn Höglund på Dale Carnegie och pratar om hur vi skapar goda vanor för vårt sparande, hur vi egentligen skapar ett sparmål och varför längtan är en viktig drivkraft. Missa inte deras syn på personlig utveckling och hur du blir den bästa versionen av dig själv som sparare.

Dale Carnegie grundades 1912, och sedan dess har vi utvecklats från en människas övertygelse på styrkan i personlig utveckling till ett utbildningsföretag med kontor över hela världen. Missa inte deras podcast "Klokskap & ledarskap".

Börja spara: https://www.nordea.se/privat/produkter/spara-investera/investeringar/nora.html?cid=6503867702

Ansvarsfriskrivning:

Samtliga omdömen och prognoser i denna podcast har, oavsett källa, gjorts i god tro, är eventuellt endast korrekta vid den tidpunkt då podcasten offentliggörs och kan ändras utan förvarning. Podcastens innehåll har sammanställts av Nordea och ger endast allmän information, vilken inte är avsedd att ligga till grund för något placeringsbeslut. Innehållet ska inte betraktas som personlig rekommendation om vissa finansiella instrument eller strategier och innehåller alltså inte några individuellt anpassade investeringsråd. Inte heller tar den hänsyn till den enskilda placerarens ekonomi, befintliga innehav eller skulder, kunskaper om och erfarenhet av placeringar, placeringarnas syfte och tidshorisont eller riskprofil och preferenser. Placeraren måste själv avgöra en placerings lämplighet utifrån den egna ekonomin, sin skattesituation och de egna placeringsmålen. Placeraren står själv för förlustrisken. Innan lyssnaren fattar beslut baserat på någon information i denna podcast rekommenderar vi att han eller hon kontaktar en finansiell rådgivare.

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Nordea Sparpepp. Innehållet i podden är skapat av Nordea Sparpepp och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.