Hackable?

Wireless mice have become the preferred peripheral to scroll and click, but can cutting the cord allow a hacker to hijack your computer? In this episode, Geoff invites a white-hat over to learn whether his mouse leaves him vulnerable.

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör McAfee. Innehållet i podden är skapat av McAfee och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.