Med sikte på
Krypto i krig – hur håller vi Sveriges hemligheter hemliga? Med Pia Gruvö, MUST
Avsnitt

Krypto i krig – hur håller vi Sveriges hemligheter hemliga? Med Pia Gruvö, MUST

Digitaliseringen innebär i princip gränslösa möjligheter, men ställer också allt högre krav på säkerheten. För att kunna skydda Sverige mot antagonistiska hot används avancerade verktyg som ska säkerställa att kritisk information hamnar i orätta händer. Går utvecklingen av lösningar och sårbarheter när det kommer till informationssäkerhet hand i hand? Har hotbilden förändrats, eller handlar det bara om att spelplanen har ritats om? Och kan man skydda sig mot digitala angrepp? Med Sikte På vände sig till Pia Gruvö, Krypto- och IT-säkerhetschef på Militära Underrättelse- och Säkerhetstjänsten (MUST) för att få svar på dessa frågor.