Med sikte på
Från Counter Strike till lumpen - med Ewa Skoog Haslum
Avsnitt

Från Counter Strike till lumpen - med Ewa Skoog Haslum

Ewa Skoog Haslum, flottiljamiral och vicerektor på FHS – den första kvinnliga flaggmannen i Sverige. Mönstringsplikten i Sverige försvann i praktiken 2010 och de senaste åren har personalförsörjningen varit en stor utmaning för Försvarsmakten. Nu ska mönstringsplikten återinföras, men i en ny form. I avsnittet ”Från Counter Strike till lumpen” får Ewa Skoog Haslum berätta hur hon tror att värnplikten 2.0 kommer att skilja sig från den tidigare. Vem kan göra lumpen idag och hur påverkar digitaliseringen av samhället förutsättningarna för utbildningen? FHS vicerektor brinner för att lyfta unga löften och resonerar kring såväl försvarsvilja och mångfald på försvarsområdet.