In this episode of the Epigenetics Podcast, we caught up with Monica Dus from the University of Michigan to talk about her work on nutriepigenetics and the effects of diet on behavior.

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Active Motif. Innehållet i podden är skapat av Active Motif och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.